Pravna obvestila

Copyright © Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.srceslovenije.si, so last podjetja Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju Razvojni center Srca Slovenije) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Razvojni center Srca Slovenije.

Na svojih spletnih straneh bo Razvojni center Srca Slovenije zbiral e-poštne naslove obiskovalcev za potrebe prijave na e-novice. Razvojni center Srca Slovenije se zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranil le za interno uporabo ter jih ne bo posredoval drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečil nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo bo Razvojni center Srca Slovenije uporabljal ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.

Razvojni center Srca Slovenije ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Razvojni center Srca Slovenije si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.