Izobraževanje in svetovanje

Izobraževalne delavnice:

  • Razvojna strategija (poslanstvo, vizija, cilji, strategije, vrednote podjetja)
  • Ciljno vodenje za (družinska) podjetja
  • Inovativnost in inovacijski proces
  • Komunikacijske strategije v organizacijah
  • Organizacija drugih izobraževanj v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki

Svetovanje:

  • Izvajanje osnovnega svetovanja za registracijo s. p. in d. o. o. (pogoji za opravljanje dejavnosti, financiranje, zavarovanje …)
  • Pogoji za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
  • Priprava komunikacijskih načrtov
  • Definicija ciljnih kupcev in prodajnih poti
  • Uvajanje ciljnega vodenja

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki organiziramo in izvajamo tudi delavnice na aktualne teme in teme, ki so za vas pomembne in poslovno koristne. Vaš predlog vsebin, o katerih bi želeli slišati več informacij, lahko zapišete tukaj. Povezali vas bomo s kompetentnimi strokovnjaki.