Formalna registracija podjetja (VEM)

logo

Točka VEM ali točka Vse na Enem Mestu bodočim podjetnikom omogoča urejanje vseh začetnih formalnosti ob odprtju podjetja, in to na isti lokaciji. Usposobljeni svetovalci vam s svojim znanjem in izkušnjami odgovorijo tudi na marsikatero vprašanje, ki se na naša na odpiranje in uspešno delovanje podjetij. Na VEM točki lahko brezplačno registrirate tako s. p. kot tudi enostavni d. o. o. ter izvajate spremembe podjetja ali s. p. izbrišete. VEM svetovalci so usposobljeni tudi za izvajanje osnovnega podjetniškega svetovanja. Projekt VEM točk je sofinanciran s strani javne agencije SPIRIT in MGRT ter Razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Razlike med različnimi oblikami pravnega status, če npr. priglasite osebno dopolnilno delo, registrirate dopolnilno dejavnost na kmetiji, registrirate s.p. ali ustanovite d.o.o. (dovoljene dejavnosti, primerjava obdavčitve in stroškov) lahko najdete v  predstavitvi Pravno formalne oblike registracije dejavnosti .

Ustanovitev podjetja

Ideja, da bi začeli svojo poslovno pot, je lahko zelo razburljiva, hkrati pa pomeni tudi velik korak. Mnogi nikoli ne uresničijo svoje ideje, saj ne želijo prevzeti tveganja, mislijo, da nimajo potrebnih sredstev ali preprosto ne vedo, kako naj začnejo.

Seveda so vsi ti pomisleki na mestu, hkrati pa se vam lahko podjetništvo izredno obrestuje in vam nudi številne zanimive priložnosti. Po odločitvi za samostojno podjetniško pot vam svetujemo, da obiščete eno izmed VEM točk v Srcu Slovenije, kjer boste dobili prijazen nasvet, hkrati pa boste lahko tudi formalno registrirali svoje podjetje.

Za osnovne informacije o postopku registracije podjetja (s.p. ali d.o.o) preverite podstran Formalna registracija podjetja, pregled finančnih spodbub, podpornih ukrepov in aktualnih razpisov v Sloveniji  pa je objavljeno na podstraneh Razpisi in viri financiranja ter Javni razpisi

Registracije in ostali postopki za s. p.

s.p.

Ob registraciji samostojnega podjetnika je potrebno oddati v vsaj dva obrazca, in sicer:

V primeru, da se boste v podjetju samozaposlili (kar pomeni, da si boste plačevali prispevke) in v kolikor ne gre za tako imenovani "popoldanski s.p." je hkrati potrebno oddati še vlogo:

V primeru, da želite čim prej postati tudi zavezanec za DDV, je potrebno oddati še obrazec:

   • Oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2

    Zahtevek elektronsko oddamo na DURS, ki bo od vas zelo verjetno zahteval tudi t.i. osebno dopolnitev vloge, s katero boste morali dokazati realne načrte poslovanja podjetja (za takšno dokazovanje so primerne podpisane namere o poslovnem sodelovanju, pogodbe z poslovnimi subjekti, pridobljena koncesija za opravljanje storitev, ...). Da bi postopki čim hitreje stekli, lahko ta dokazila prinesete že na VEM točko in oddali jih bomo skupaj z zahtevkom. Potrebno je opozoriti, da z oddajo tega zahtevka še ne postanete davčni zavezanec, temveč to postanete z dnem izdaje odločbe DURS.

Ostale vloge za s.p., ki jih lahko oddate preko VEM točke:

 • Prijava sprememb podjetnika v poslovni register (naziv podjetja, sedež podjetja, sprememba zastopnikov in dejavnosti) 
 • Izbris podjetnika iz poslovnega registra
 • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (Obrazec M-3)
 • Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
 • Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obrazec M-DČ)
 • Odjava družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (obrazec M-DČ)
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike
 • Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Registracije in postopki za d.o.o.d.o.o.

Postopki:

 • Registracija enostavne eno-osebne ali več-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Registracija enostavne več-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)
 • Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb
 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)
 • Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1)
 • Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)
 • Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2)
 • Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ)
 • Sprememba podatkov o družinskih članih v obveznem zdravstvenem zavarovanju (obrazec M-DČ)
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

Storitve opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).

OSTALE STORITVE PODJETNIŠKE TOČKE:

 • Informiranje vseh ciljnih skupin (mikro, mala in srednja podjetja):
 • pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov,
 • redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
 • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov,
 • izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine naročnika v sodelovanju z naročnikom, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom RS za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
 • izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju.

Osnovno svetovanje:

 • Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom.


Izvajanje postopkov registracij:

 • preko e-VEM registracijske točke izvajanje registracij in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM aplikacije (registracije in statusne spremembe s.p. in d.o.o.),
 • izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah uporabnikov,
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.

Ostale aktivnosti:

 • oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,

 

VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA PODJETNIKE:


Kot podjetnik v Srcu Slovenije imate zdaj vsaj 5 dobrih razlogov, da vodenje poslovnih knjig zaupate Razvojnemu centru Srca Slovenije. Nudimo vam cenovne ugodnosti, prihranek časa, pomoč pri odpiranju računa in kreditih, tedensko obveščanje o aktualnih razpisih ter mreženje z ostalimi podjetniki. 

1. CENOVNE UGODNOSTI. Prvi mesec brez stroškov vodenja računovodstva!

Na VEM točki Mengeš in Litija se lahko dogovorite za vodenje knjig po resnično konkurenčnih cenah. Za prvi mesec poslovanja vam nudimo brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesete se lahko na osebno prilagodljivo sodelovanje!

2. PRIHRANKI ČASA. Urejanje predpisanih administrativnih postopkov.

Ko sklenete sodelovanje, lahko za vas urejamo socialna zavarovanja za podjetnike in zaposlene ter vse obvezne prijave podatkov za FURS (DDV in druge obveznosti). Ko kot samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo odpirate ali spreminjate dejavnost, lahko na VEM točki Mengeš in Litija za vas uredimo vse postopke registracije, sprememb, odjav.

3. RAZMERJA Z BANKAMI. Pomoč pri odpiranju računa in pri kreditih.

Z mislijo na najugodnejše rešitve prav za vaše podjetje vam svetujemo vam pri izbiri banke in bančnih storitev po najugodnejših cenah. Z bančnimi izkušnjami in podjetniškimi znanji vam pomagamo pri pridobivanju kreditov za uresničenje vaših podjetniških vizij.

4. PRAVOČASNOST PRI RAZPISIH. Tedensko obveščanje o priložnostih.

S pravočasnimi obvestili o javnih razpisih, zanimivih za vaše področje dela, vam pomagamo, da pravočasno kandidirate za pridobitev želenih sredstev. O razpisu, ki vas zanima, se vselej lahko posvetujete s strokovnjaki VEM točke Mengeš.

5. MREŽENJE S PODJETNIKI. Izmenjava izkušenj, izobraževanja in svetovanja.

Sodelovanje z Razvojnim centrom Srca Slovenije vam odpira vrata v Podjetniško mrežo, ki razvija regionalne povezave med podjetniki ter med podjetniki in iskalci njihovih izdelkov in storitev.

Potrebujete več razlogov za odločitev? Posvetujte se s svetovalci VEM točke Litija. Pokličite po telefonu 01 8962 710 in se dogovorite za srečanje ali pišite na: anita.molka@razvoj.si.

Rezultati VEM točke s katerimi je upravljal Razvojni center Srca Slovenije v obdobju 2005 - 2015:

 • 1057 registracij s.p.-jev in d.o.o.-jev
 • 3310 opravljenih preostalih postopkov preko e-vem aplikacije
 • 5294 opravljenih osnovnih svetovanj in informiranj
 • 184 organiziranih podjetniških usposabljanj
 • 3665 udeležencev na podjetniških usposabljanjih

Seznam VEM točk

Dodatne informacije: suzana.medved@razvoj.si