Abrahamov ključ 2011: Za razumevanje življenjskih prelomnic

Ključni nosilci projekta:
Mihael Bellis, vodja generacije abrahamovcev 1961/2011
Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija)

Najpomembnejši dosežki:
Dosežen in podpisan statut projekta Abrahamov ključ v Srcu Slovenije

Zgodba o spremembah

Vse spremembe v življenju lažje preživimo v družbi ljudi, ki jih poznamo, s katerimi nas družijo podobni interesi, zgodbe, nenazadnje generacijska pripadnost. Dobre stvari za skupnost in ljudi ter pomembne spremembe lažje ustvarjamo skupaj. Zato so se abrahamovci leta 2011 spoznavali na velikem izletu, ki je potekal po Srcu Slovenije 12. marca 2011. Zavedanje o pomenu Abrahamovega ključa za odpiranje src, vzpostavljanje medsebojnih odnosov in lepše odklepanje življenjskih prelomnic, je vodilo tudi do podpisa statuta projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije. Statut sta podpisala Mihael Bellis, vodja generacije 2011, in Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije (takrat Centra za razvoj Litija), ki zagotavlja tehnično podporo projektu.

Fotogalerija