Abrahamov ključ 2009: Povezovanje ljudi v skupno kompozicijo

Ključni nosilci projekta:
Jože in Breda Kos, vodja generacije
skupnost Polšnik

Najpomembnejši dosežki:
Prispevek za orgle na Polšniku
Vpliv na skupnost
Oblikovanje dolgotrajnega inovativnega in dobrodelnega projekta

Zgodba o začetku na Polšniku

Na Polšniku nad Litijo je 25. in 26. junija 2009 potekalo veliko skupno praznovanje 50 Slovenk in Slovencev, ki so praznovali svoj 50. rojstni dan. Vsak izmed slavljencev je prispeval za nakup novih orgel v cerkvina Polšniku, ki se je tedaj že uveljavila kot ena najbolj inovativnih vasi v Srednji Evropi.

Z udeležbo več kot 1.700 ljudi v projektu ter s povezovanjem med slavljenci iz različnih koncev Slovenije, njihovih bližnjih, domačinov s Polšnika, več lokalnih skupnosti, podjetnikov, društev in izseljencev je zasebna pobuda Jožeta Kosa, podjetnika s Polšnika, prerasla v nacionalni in celo mednarodni projekt. Namen projekta je spodbujati sodelovanje med civilno družbo in gospodarstvom, povezovati in spodbujati izmenjavo znanj posameznikov ter tako ustvarjati priložnosti za nove ideje in dejavnosti. Edinstveno zgodbo z dobrodelno noto so tedanji abrahamovci razširili po vsej Sloveniji in še naprej – do Bruslja, kjer so zaokrožili projekt in predali ključ naslednji generaciji.

Fotogalerija