Javno povabilo IPCEI mikroelektronika

Naziv razpisa:

Javno povabilo IPCEI mikroelektronika

Status: aktiven

Datum objave: 20. 8. 2021

Rok prijave: 15. 9. 2021 do 23.59

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javno-povabilo-ipcei-mikroelektronika/

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis predmeta razpisa:

Javno povabilo za posredovanje projektnih predlogov za  več-državni projekt Nizkoporabni procesorji in polprevodni čipi, ki se lahko potencialno izvaja v obliki integriranega projekta skupnega evropskega interesa (IPCEI) za področje mikroelektronike. Projekt je evidentiran v sklopu investicijskega dela v čezmejne več-državne projekte v okviru komponente Digitalna transformacija gospodarstva v Načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga je Republika Slovenija vložila v pregled in oceno Evropske komisije dne 30.04.2021

Ključni izzivi:

- Evropski voditelji so prepoznali potrebo po širšem ekosistemu mikroelektronike: "Države članice podpisnice se dogovorijo, da bodo sodelovale, z namenom krepitve evropske verige vrednosti elektronike in vgrajenih sistemov."

- ustvariti pogoje za močno, za prihodnost pripravljeno in na krize odporno evropsko vrednostno verigo za mikroelektroniko, ki bo sposobna dobavljati elektronske komponente in sisteme za pomembne evropske industrije na koncu prodajne verige. To bo pomagalo preprečiti tržne nepopolnosti in zmanjšalo tveganje za motnje zaradi zunanjih šokov.

- V letih 2020/21 se je dostop do čipov spremenil v vsako industrijo v katerem koli evropskem sektorju. Čeprav se mikroelektronika zanaša na trgovino in sodelovanje po vsem svetu, so danes globalne dobavne verige medsebojno neusklajene.

-  Vplivi podnebnih sprememb - npr. z vplivi ekstremnih vremenskih pojavov na kritične infrastrukture, kot sta oskrba z energijo ali upravljanje z vodo.

-  Geopolitične napetosti in nepredvidene svetovne trgovinske motnje pritiskajo na dobaviteljske verige čipov.

-  Druge svetovne regije vodijo ambiciozno industrijsko politiko, krepijo svoje domače akterje in off-shore tuje proizvajalce

-          vlaganja v nove digitalne in zelene tehnologije ter kritične industrijske sektorje so potrebna, da bi premagali strukturne pomanjkljivosti in zagotovili odpornost evropskega gospodarstva in družbe na prihodnost-

Cilji

- Okrepiti zmogljivosti pri načrtovanju in povečati avtonomijo in odpornost verig vrednosti polprevodnikov v EU in Slovenije,

-  Glavni poudarek bo na digitalni obdelavi podatkov in komunikaciji z doseganjem energetske učinkovitosti v smeri trajnostnih ciljev

-  povezovanje nacionalnih in evropskih procesov s prekrivajočimi se krogi dela (industrijski krog, krog držav članic, skupni krog EU)

-  Okrepiti verigo vrednosti za mikroelektronike z (1) modularnim pristopom (orodja in oprema, materiali, oblikovanje, izdelava, pakiranje in testiranje), ki sledi potrebam industrije, (2) opredelitev novega razvoja skozi opredelitev ekosistema mikroelektronike, (3) povezovanje celotnega ekosistema mikroelektronike v Evropi

Maksimalna višina sofinanciranja:

Najnižja vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov je 200.000,00 EUR, najvišja pa 1.000.000,00 EUR. 

 

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Podjetja, vlade, inovativna zagonska podjetja, MSP.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv