Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)

V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenjena za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva

Status: aktiven

Datum objave: 20.5.2020

Rok prijave: Do porabe sredstev

 

Vir objave:

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvu- nalozbe-1

Razpisnik:

SID banka

Kratek opis predmeta razpisa:

V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenejna za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na področju:

 

  • Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja.
  • Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
  • Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
  • Zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
  • Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
  • Regionalnega razvoja.
  • Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva.
  • Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Maksimalna višina sofinanciranja:

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov. Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.

Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci:

Samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga

Investicija se bo končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv