Zaposli.me 6/2014

Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev 200 težje zaposljivih brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Povabilo je za sklop A odprto do 30. 9. 2014, za sklop B pa do 28. 11. 2014.

Vir: ess.gov.si  

Na javnem povabilu, objavljenem na spletni strani ESS, je na voljo skupaj 1 milijon EUR sredstev, zagotovljenih iz proračuna RS.

Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, ki boste osebe zaposlili za vsaj eno leto, boste prejeli subvencijo za zaposlitev višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj, če boste zaposlili invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dolgotrajno brezposelne tj. vsaj 12 mesecev,
  • nimajo dokončanega srednjega izobraževanja,
  • so mlajše od 30 let in brezposelne vsaj 6 mesecev,
  • so starejše od 50 let in brezposelne vsaj 3 mesece,
  • iščejo prvo zaposlitev in so pridobile strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot 2 letoma in so brezposelne vsaj 6 mesecev,
  • so invalidi ali so pripadniki etnične manjšine Romov.

Pomembne informacije o povabilu:

PRED ODDAJO PONUDBE

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej sporočiti prosto delovno mesto. To storite s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Ob tem morate upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe.


ODDAJA PONUDBE

Po izboru kandidata se prijavite na javno povabilo tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Delodajalci, ki imate sedež ali poslovno enoto registrirano na problemskem območju RS z visoko brezposelnostjo, lahko kandidirate na enega od dveh sklopov javnega povabila:

  • za sklop A lahko kandidirate delodajalci, ki ste v RS registrirani za opravljanje dejavnosti vsaj 12 mesecev;
  • za sklop B lahko kandidirate delodajalci, ki ste bili v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju, ustanovljeni z namenom oživljanja te dejavnosti;

izpolnjevati pa morate tudi ostale pogoje, navedene v 6. poglavju javnega povabila.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 14. 8. 2014)

Obrazec Ponudba za sklop A z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 14. 8. 2014)

Obrazec Ponudba za sklop B z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 14. 8. 2014)

Ponudbo lahko oddate vsak dan do 30. 9. 2014 za sklop A in do 28. 11. 2014 za sklop B, ko se iztečeta končna roka za predložitev ponudb oziroma do morebitne porabe razpoložljivih sredstev.
 

ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma vsak teden na naših območnih službah. Termini odpiranja ponudb so navedeni v 10. poglavju javnega povabila. Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.  

Na Območni službi Murska Sobota odpiranje ponudb zaradi  prevelikega števila prispelih ponudb ne bo javno.

Vključevanje kandidatov:

Izbrano brezposelno osebo morate zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije z nami in po podpisu pogodbe o vključitvi v program med nami in brezposelno osebo. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo, in sicer za najmanj 12 mesecev.

Po sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

Izplačilo subvencije in končno poročilo:

Izplačilo subvencije uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevek za plačilo  (objavljeno: 14. 8. 2014)

Zahtevek za obročno plačilo (objavljeno: 14. 8. 2014)

Končno poročilo (objavljeno: 14. 8. 2014)

Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja:  

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo: Kontaktni center 080 20 55, elektronski naslov:kontaktni.center@ess.gov.si in Martina Stanonik, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori (objavljeno: 21. 8. 2014)

Nazaj | Arhiv