Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2014 - Občina Litija

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.

Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija.

Vrednost razpisa: V proračunu Občine Litija za leto 2014 so zagotovljena sredstva v višini do 18.300 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev.

Razpisnik: Občina Litija

Rok: Rok za dostavo vlog je do 30. 4. 2014.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 770, Vir: MSP

Nazaj | Arhiv