Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predmet razpisa: Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2014.

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih podjetjih.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A znaša največ do 800.000 EUR.

Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je 25. 4. 2014.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani:www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 7. 3. 2014, Stran: 670

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv