JAVNI POZIV 25SUB-OB14

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

sda

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih 

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in uveljavljajo pravico do nepovratne finančne spodbude, izdal ustrezen veljaven predračun za iz-vedbo ukrepa ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude v ali na večstanovanjskih stavbah:virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju RS. Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji.

  • A – toplotna izolacija fasade
  • B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
  • C – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
  • D – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje
  • E – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
  • F – priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
  • G – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema

več info: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Nazaj | Arhiv