JAVNI POZIV 24SUB-OB14

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

dasPredmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju RS.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo in uveljavlja pravico do nepovratne finančne spodbude, izdal ustrezen veljaven predračun za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

  • A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
  • B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
  • C – vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
  • D – priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
  • E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
  • F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
  • G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
  • H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
  • I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

Več info: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html 

Nazaj | Arhiv