Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma pod-področij razpisa:

Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014

 • Področje Pobude za javno zdravje
 • Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
 • Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
 • Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja
 • Področje Enakost spolov
 • Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
 • Pod-področje Odločanje na političnem področju
 • Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Isti projekt v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od pod-področij. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno pod-področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega pod-področja, se upošteva prva prejeta.

Sklop B – Program finančnega mehanizma EGP 2009–2014

 • Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
 • Področje Naravna dediščina
 • Področje Kulturna dediščina

Projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od področij razpisa. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega področja, se upošteva prva prejeta.

Učinki projektov se morajo odraziti v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja dejavnosti projekta je praviloma območje Republike Slovenije in območje držav donatoric. Izjeme mora predhodno odobriti MGRT.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za upravičenega prijavitelja projekta se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 16.886.132,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vloge po pošti je 28. 2. 2014 oziroma osebna oddaja vloge do 28. 2. 2014, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo pri kontaktnih osebah v Sektorju za mednarodne zadeve in nacionalne organe, MGRT:

Najbolj pogosta vprašanja, prejeta do 26. 2. 2014, bodo skupaj z odgovori objavljena do zadnjega delovnega dne pred zaprtjem razpisa na spletnih stranehhttp://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/. Imena pošiljateljev vprašanj ne bodo objavljena.

V primeru sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa, bodo popravki objavljeni na spletnih straneh:http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.

Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 110, Datum: 27. 12. 2013, Stran: 3433

Nazaj | Arhiv