Javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2014

Z javnim razpisom želi sklad spodbuditi podjetne, inovativne, samoiniciativne kandidate, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim delom pomembno prispevali k razvoju Republike Slovenije. Štipendisti se morajo po uspešno zaključenem študiju v tujini zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji skladno z določbami tega razpisa.

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je zagotoviti kader za gospodarski in tehnološki razvoj Republike Slovenije.

Z javnim razpisom želi sklad spodbuditi podjetne, inovativne, samoiniciativne kandidate, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim delom pomembno prispevali k razvoju Republike Slovenije. Štipendisti se morajo po uspešno zaključenem študiju v tujini zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji skladno z določbami tega razpisa.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za:

A. dodiplomski oziroma enovit magistrski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine (v nadaljevanju: javni razpis pod točko A),

B. podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike (v nadaljevanju: javni razpis pod točko B).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 4.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa, in sicer za javni razpis pod točko A 1.800.000,00 EUR in za javni razpis pod točko B 2.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 16. 4. 2014.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada:www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri:

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega razpisa, prijavnico, obrazec z izjavo in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani: www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 114, Datum: 31. 12. 2013, Stran: 3503

Nazaj | Arhiv