Razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo. Rok za prijavo je 2. 8. 2013.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Cilji razpisa

Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.

Pogoji prijave

  • podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj tri osebe za polni delovni čas
  • Podjetje, ki po tem javnem razpisu še ni prisotno na tujih trgih, je podjetje, katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012 in/ali na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja

V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, znaša intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena. Doseči mora prag za sofinanciranje vsaj 2.500,00 EUR in ne sme preseči 5.000,00 EUR. Vloge, ki ne bodo dosegle najnižjega praga za sofinanciranje, tj. 2.500,00 EUR, se zavržejo.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec.

Upravičeni stroški niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Dodatne informacije

http://www.tiko-pro.si/razpisi/slovenski_razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-poslovnega-svetovanja-za-internacionalizacijo-v-letu-2013

Nazaj | Arhiv