Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013–2014

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

Cilj javnega razpisa je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega.

V sklopu razpisa je upravičen nakup strojev, strojne opreme in programske opreme (v povezavi z nakupom strojev). Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in dejavnost in sicer:

  • Mikro in mala podjetja: do 50 % upravičenih stroškov (od 50.000 EUR do 250.000 EUR),
  • Srednje velika podjetja: do 40,00% upravičenih stroškov ( od 40.000 EUR do 200.000 EUR),
  •  Podjetja iz sektorja transporta: do 30,00% upravičenih stroškov (od 30.000 EUR do 150.000 EUR).

Iz tega izhaja, da mora biti minimalna vrednost investicije 100.000 €. 

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi na dan 31.12.2012.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2014 po tem razpisu znaša največ do 31.140.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2013, projekti pa morajo biti zaključeni do 5. 9. 2014.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe:

  • mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234 12 72,
  • Simon Böhm, Tel: (02) 234-12-53,
  • Marjana Šipek, Tel: (02) 234-12-52 in
  • mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, e-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje, v pisarni št. 08, vsak delovni dan med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 21. 6. 2013, Stran: 1877, vir: www.podjetniški-portal.si

Nazaj | Arhiv