Vzpostavljen Sklad za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

V okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je Urad za finančni mehanizem EGP in Norveške podpisal pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije z Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) in Zavodom Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte nevladnih organizacij (NVO) v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.

Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti, namenjeni otrokom in mladini ter projekti s področja varstva okolja in socialnega varstva.

Program bo uradno predstavljen 3. junija 2013, ko bo objavljen tudi prvi javni razpis za projekte NVO, v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja bo med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Poleg podpore nevladnemu sektorju v Sloveniji, je program namenjen krepitvi stikov in vzpostavljanju partnerstev med slovenskimi NVO in NVO iz držav donatoric. V ta namen bo oblikovan poseben sklad v višini 16.235 evrov, ki bo omogočil delno sofinanciranje bilateralnih dejavnosti v partnerskih projektih.
19. junija 2013 bodo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v vlogi Nacionalne kontaktne točke za Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP, REC Slovenija in CNVOS organizirali skupni predstavitveni dogodek, kjer bodo natančneje predstavljeni tudi drugi programi, ki bodo poleg programa za NVO še potekali v Sloveniji. Na dogodku bodo prisotni tudi predstavniki organizacij iz držav donatoric, zainteresirani za sodelovanje v partnerskih projektih.

Republika Slovenija je sicer v okviru obeh finančnih mehanizmov v programskem obdobju 2009–2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov - iz Finančnega mehanizma EGP, za katerega sredstva prispevajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, 12,5 milijona evrov, iz Norveškega finančnega mehanizma, za katerega sredstva namenja Kraljevina Norveška, pa 14,4 milijona evrov.

Za več informacij obiščite spletno stran www.norwaygrants.si oz. www.eeagrants.si ali i Facebook stran.

Vir: MGRT

Nazaj | Arhiv