Javni razpis iz naslova ukrepa 123

Javni razpis iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 26. 4. 2013, Stran: 1374

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji na ta javni so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 EUR, od tega:

  • do 8.000.000 EUR za Namen A;
  • do 6.000.000 EUR za Namen B.

Kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko ostanek sredstev prenese na drug namen iz tega javnega razpisa.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je objavljen od 26. 4. 2013 do vključno 12. 6. 2013, do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 22. 5. 2013 do vključno 12. 6. 2013, do 24. ure.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si.

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj | Arhiv