Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013. Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od odobritve:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih podjetjih.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala med 1. 1. 2012 in 28. 2. 2013 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču). Opredeljeni so kot skupina P2A/13.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 800.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 6. 5. 2013.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan – poslovni sekretariat, med 9. in 15. uro.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe:

  • Simon Böhm, Tel: (02) 234-12-53,
  • mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72,
  • mag. Nataša Krajnc Košar, Tel: (02) 234-12-40 in
  • mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, e-pošta:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri svetovalcu za državne pomoči 2 (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2013, Stran: 902

Nazaj | Arhiv