Najava razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novh tujih trgih

Obveščamo vas, da bo predvidoma v petek, 15. junija 2012 Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) objavila Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Okvirni pogoji razpisa:

1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na novi tuji trg
  • prodora novih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev novi tuji trg

Nov tuji trg v je mednarodno priznana država ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma ni realiziralo izvoza v letih 2011 in 2012.

2. Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

3. Upravičenci:

Mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

4. Upravičeni stroški:

Stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami.
Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 9.11.2012.

5. Razpisana kvota: 120.000,00 EUR

Obseg sofinanciranja : največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 4.000,00 EUR na upravičenca.

Predvidoma bo v juniju objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetijna mednarodnih sejmih v tujini. Podrobnejše informacije bomo objavili v kratkem.

Vir: Izvozno okno

Nazaj | Arhiv