Odprti razpisi - 30.01.2013

V začetku letošnjega leta se ponovno obeta kar nekaj razpisov za podjetnike, zato vam ponujamo seznam trenutno odprtih razpisov za namen podjetništva na dan 30.01.2013.

Razpisi Podjetniškega sklada

P1 TIP 2012 Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne  kredite s subvencijo obrestne mere. 

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve  kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za  podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Roki za predložitev vlog so: 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. in 5.7.2013.

PovezavaP7 2012 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju s SID -Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana. Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij. 

Skupna višina razpisanih kreditov je 5.000.000,00 EUR, ki jih Sklad zagotavlja iz lastnih sredstev.

Razpis je odprt do 31.12.2013.

Povezava


V kolikor želite za svoj gradbeni izdelek pridobiti znak kakovosti Gradbeni inštitut ZRMK  je trenutno objavljen JAVNI RAZPIS ŠT. 1/2013 ZA  PODELITEV ZNAKOV KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2013. 

Prijavite lahko svoj izdelek ali storitev s področja graditeljstva:

– okna, vključno z balkonskimi vrati in  panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske vode,
– hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaga­nje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zaključnih tlakov,
– izvedba polimernih talnih oblog in premazov, izvedba vodotesne zaščite betonskih in AB konstrukcij,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine,
– storitev krovsko – kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za proizvodnjo transportne­ga betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.


Ministrstvo za okolje in prostor

pa razpisuje kar nekaj razpisov, ki so vezani na kmetijsko gospodarstvo: 

Celoten seznam razpisov je objavljen na tej povezavi, spodaj navajamo trenutno odprte razpise: 

2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
Rok oddaje: 13.02.2013

IV. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3 Izgradnja velikih namakalnih sistemov 
Rok oddaje: 27.02.2013

V. javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Rok oddaje: 20.02.2013

VI. javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leta 2013, 2014 in 2015
Rok oddaje: 20.02.2013

Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Rok oddaje: 28.02.2013

Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi
Rok oddaje: 12.02.2013

Nazaj | Arhiv