Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej jih spodbujamo k razvoju njihovih podjetniških kompetenc z vključevanjem v programe mreženja in mentoriranja. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve ustreznih finančnih sredstev in ustreznih podjetniških kompetenc pa je lahko hitro izgubljen. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, kolikor bodo izpolnjevala pogoje, ki bodo določeni v novem javnem razpisu za ciljno skupino P2B/2012.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki ter so člani SIO.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala v letu 2011 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču) in so ob prijavi na javni razpis člani SIO. Opredeljeni so kot skupina P2A/12.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij znaša največ do 800.000 EUR pod pogojem, da bodo zagotovljena sredstva v okviru Proračuna RS za leto 2013.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 7. 5. 2012.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe: Simon Böhm, Tel: (02) 234-12-53, mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72, mag. Nataša Krajnc Košar, Tel: (02) 234-12-40 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj | Arhiv