OBZORJE 2020 "Instrument za mala in srednje velika podjetja" - pridobitev nepovratnih sredstev za podjetja

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.Odprtje razpisa v letu 2015 bo 26. novembra.

Višina projektov: med 1 – 3 mio eur.

Višina subvencije: 70%

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja

Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):

1. Faza

V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev.

Višina subvencije: 70% oz. max. 50.000,00 eur

Trajanje projekta: 6 mesecev

Rezultat: poslovni načrt

Roki za oddajo prve faze so: 24.02.2016, 03.05.2016, 07.09.2016 ter 9.11.2016

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi ali v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju izdelali sami.

2. Faza

V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Višina subvencije: 70% oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev

Rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Roki za oddajo druge faze projekta so: 03.03.2016, 14.04.2016, 15.06.2016 in 13.10.2016

3. Faza

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Prioritetne teme razpisa:

 • vesolje,
 • inoviranje poslovnih modelov v malih in srednje velikih podjetjih,
 • inovativne mobilne aplikacije e-uprave s strani malih in srednjih podjetij,
 • IKT sektor,
 • pospeševanje področja nanotehnologije, naprednih materialov, sodobne proizvodnje ter tehnologije obdelav,
 • medicina - področje biomarkerjev in diagnostičnih medicinskih pripomočkov,
 • eko-inovativna pridelava in predelava hrane,
 • podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za oceane,
 • eko inovacije ter trajnostna oskrba s surovinami,
 • podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje....),
 • inovativne raziskave za transport ter
 • spodbujanje biotehnologije v malih in srednje velikih podjetjih.

Vir: Tiko Pro

Nazaj | Arhiv