Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2012)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 30. 6. 2012 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 27.000.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 3.532.400 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Roki za predložitev vlog so: 26. 4. 2012, 20. 5. 2012, 20. 6. 2012, 10. 9. 2012, 10. 10. 2012 in 10. 11. 2012 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktne osebe: Bojana Mikeln, Tel: 02/234-12-74, Jasna Kepnik-Hiter,  Tel: 02/234-12-42, Boris Ritlop, Tel:             02/234-12-88 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: 02/234-12-64, E-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Vir: MSP po Uradni list RS, Št. 26, Datum: 6. 4. 2012, Stran: 655

Nazaj | Arhiv