Ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije. Namen razpisa pa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje:

  • podjetniške aktivnosti,
  • konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,
  • skladnega regionalnega razvoja.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 5.126.000,00 EUR.


Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

  • SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči,njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oz. regionalnima shemama državnih pomoči
  • SKLOP 2: sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oz. kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Rok prijave: Roka za oddajo prijav sta 26. 10. 2015 ter 26. 11. 2015.

Več o razpisu si preberite TUKAJ

Nazaj | Arhiv