Javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana

Predmet javnega razpisa je oddaja po­slovnih prostorov v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 na naslovu: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana. Poslovnim prostorom pripadajo še sku­pni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14.10.2011, Stran: 2356

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je oddaja po­slovnih prostorov v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 na naslovu: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana. Poslovnim prostorom pripadajo še sku­pni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.

Z najugodnejšim ponudnikom se bo skle­nila pogodba za obdobje enega leta z mo­žnostjo podaljšanja pogodbe.

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Rok: Rok za oddajo ponudb je 27. 10. 2011, do 10. ure.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine je možen po pred­hodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, Tel: 041/651-532.

Več: www.zrsbr.si/sl/javni_razpisi/

Nazaj | Arhiv