Javni poziv za zbiranje najbolj inventivnih/inovativnih projektov iz javnih raziskovalnih organizacij (JRO) za gospodarstvo v letu 2011

Predmet poziva: Predmet poziva je nagrajevanje inventivnih in inovativnih projektov iz JRO, ki bodo s svojo aplikativno vrednostjo zanimivi in uporabni tudi v gospodarstvu. Namen je spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in razvojnimi skupinami v gospodarstvu.

Predmet poziva: Predmet poziva je nagrajevanje inventivnih in inovativnih projektov iz JRO, ki bodo s svojo aplikativno vrednostjo zanimivi in uporabni tudi v gospodarstvu. Namen je spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in razvojnimi skupinami v gospodarstvu.

Namen poziva  je podpora pri projektih razvoja inventivnih in inovativnih tehnoloških idej/projektov na področjih:

  • nanotehnologije
  • novi materiali
  • biotehnologije
  • tehnologije vodenja in proizvodnje
  • komunikacijske tehnologije
  • računalniške tehnologije in tehnologije znanja
  • okoljske tehnologije in
  • reaktorske tehnologije.

Cilj poziva  je pospeševanje inventivnosti/inovativnosti iz javnih raziskovalnih organizacij za prenos v gospodarstvo.

Razpisnik: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Rok: Rok za prijavo je 27.9.2011.

Dodatne informacije: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut »Jožef Stefan«, Kontaktna oseba: Dr. Špela Stres, vodja organizacijskega odbora konference, E-pošta: tehnologije@ijs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/conference-prize.html.

Več: http://tehnologije.ijs.si/4ittc/conference-prize.html

Nazaj | Arhiv