Sofinanciranje šolnin - izobraževanje odraslih 2007-2013

Program je namenjen odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V. stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.

Sofinancira se 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih in sicer za:

  • opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih;
  • zaključeno izobraževanje;
  • opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit;
  • priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom;
  • diferencialne izpite;
  • opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu;
  • opravljen maturitetni ali poklicni tečaj.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 / 43 41 092 ali na elektronskem naslovu bojan.ivajnšič@sklad-kadri.si. Rok prijave je do 15.7.2013.

vir: www.sklad-kadri.si

Nazaj | Arhiv