Javni razpis za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011)

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki)

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
  • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, financiranje storitev, promocij, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja...).

Kreditno - garancijska linija je odprta za obstoječe MSP-je in MSP-je s statusom novega podjetja   in sicer kot razvojne garancije ali mikrogarancije.

Roki za predložitev vlog: 15.7.2011, 10.9.2011 10.10.2011, 10.11.2011 in 10.12.2011 oziroma do porabe sredstev.

 Vir: Slovenski podjetniški sklad

Nazaj | Arhiv