Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11

Predmet poziva so krediti za okoljske nalože pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

Predmet poziva so krediti za okoljske nalože pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. S kreditom je mogoče financirati naložbe oz. v projektu opredeljene faze naložb za:

A)    Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B)     Zmanjšanje onesnaževanja zraka
C)     Gospodarjenje z odpadki
D)    Varstvo voda
E)     Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo
F)      Začetne naložbe v okoljske tehnologije

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.1.2012.

Dodatne informacije dobite na Ekoskladu, Tivolska cesta 30, Ljubljana, telefon 01 241 48 60 inna spletni strani www.ekosklad.si

Vir: Eko Sklad

Nazaj | Arhiv