Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR, od tega:

  • do 6.500.000 EUR za Namen A;
  • do 1.500.000 EUR za Namen B.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od 6.8.2011 do vključno 30.9.2011.

Dodatne informacije: Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si. Informacije so na voljo od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30, ali na INFO točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 62, Datum: 5.8.2011, Stran: 1907

Nazaj | Arhiv