Nepovratna sredstva za sejme v tujini

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavlja razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih v tujini. Razpis je odprt do 31. julija 2015.

Predmet razpisa

je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetji na medarodnih sejmih v tujini. Za mednarodni sejem velja sejem, ki je vpisan v ExpoDataBase ali v register sejmov AUMA ali ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev.

Upravičenci in višina sredstev

Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in ki želijo razširiti svojo dejavnost na tuj trg. Podjetje se mora sejma udeležiti v letu 2015 in tam nastopiti kot samostojno razstavljalec.

Predvidena višina sredstev je 400.000 evrov, višina sofinanciranja pa znaša 60% stroškov najema in ureditve razstavnega prostora oz. maksimalno 8.000 evrov.

Prijava

Prijavite se lahko do 31. julija 2015. Razpisno dokumentacijo najdete na strani javne agencije SPIRIT Slovenija, podrobnosti pa v javnem razpisu.

Nazaj | Arhiv