Nepovratna sredstva za raziskavo tujega trga v letu 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija razpisuje nepovratna sredstva za raziskave tujih trgov, glede prodora novih ali starih produktov in storitev na nove tuje trge. Javni razpis je odprt do 3. avgusta 2015.

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave tržne raziskave tujih trgov glede možnosti pridora obstoječih ali novih izdelkov in storitev na nov tuj trg. Podjetje v to državo v letih 2014-15 še ni smelo izvažati ali v njen imeti kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge.

Višina sredstev

znaša 176.000,00 evrov, višina sofinanciranja pa znaša do 50% upravičenih stroškov oz maksimalno 4.500 evrov.

Prijava

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja. Več pogojev najdete v javnem razpisu, razpisno dokumentacijo in več podrobnosti pa najdete na strani javne agencije SPIRIT Slovenija. Prijaviti se je potrebno najkasneje do 3. avgusta 2015.

Nazaj | Arhiv