Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011

Samostojne podjetnike in male gospodarske družbe, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale obveščamo, da se lahko prijavijo na Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011.

OBVESTILO SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN MALIM GOSPODARSKIM DRUŽBAM

Grb občine DomžaleSamostojne podjetnike in male gospodarske družbe, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale obveščamo, da se lahko prijavijo na Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2011, ki je bil objavljen v Slamniku št. 7/2011,  dne 3.6.2011  ter spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče / Razpisi. Rok za dostavo vloge je 24.06.2011 oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do tega roka ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 28.10.2011.

Posojila se dodeljujejo v sodelovanju s Poštno banko Slovenija d.d.. Doba vračanja posojila  znaša do 8 let, letna obrestna mera je tri mesečni EURIBOR + 0 %. Skrajni rok za črpanje odobrenega posojila je 15.12.2011. Posojila  se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo in sicer za naslednje upravičene stroške:

  • stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa novih  strojev in opreme,
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Za pridobitev posojila zaprosite z vlogo, ki jo lahko dobite v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče / Razpisi.  Vlogi morate priložite tudi ustrezno zahtevano dokumentacijo

Dodatne informacije lahko dobite na Občini Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo na tel.št. 01 / 72-14-251.

Direktna povezava do razpisa:
http://www.domzale.si/index.php?S=1&Article=4592 

Občina Domžale

Nazaj | Arhiv