Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg
  • prodora novih izdelkov novi tuji trg.

Tržna raziskava je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na novem tujem trgu.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država (seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu: www.intracen.org/exporters/Stat_export_country_product) ali ožje področje oziroma regija znotraj države kamor podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih2010 in 2011.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 220.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 1.7.2011, do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=135&l=sl

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv