Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so mikro podjetja, ki so:

  1. samostojni podjetnik posameznik,
  2. gospodarska družba,
  3. zadruga ali
  4. zavod.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 12.8.2011, do 24.ure.

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv