Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so mikro podjetja, ki so:

  1. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
  2. samostojni podjetnik posameznik,
  3. gospodarska družba,
  4. zadruga ali
  5. zavod;

ter je odgovorna oseba nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetnik posameznik ali zakoniti zastopnik zavoda, gospodarske družbe ali zadruge in mora biti član kmetijskega gospodinjstva.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 8.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh:http://www.mkgp.gov.si/.

Dodatne informacije: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv