IV. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2011

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev«.

 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev « v okviru PRP 2007–2013 za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost). Podprejo se skupine proizvajalcev prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

Cilj je spodbuditi ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke pridelave in proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki vodijo v povečanje koncentracije ponudbe in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

Pogoji za sodelovanje: 

Vlagatelji:
Vlagatelji so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in jih prizna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po Pravilniku o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti in ki:

  • Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda zaradi skupnega nastopa tega kmetijskega proizvoda na trgu ali;
  • Združujejo ekološke kmetijske proizvajalce določenega območja Republike Slovenije zaradi skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov s tega območja na trgu ali;
  • Združujejo proizvajalce določenega zaščitenega kmetijskega proizvoda ali proizvodov zaradi skupnega nastopa tega proizvoda ali proizvodov na trgu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 200.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do 31. 6. 2011 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do četrtka od 8. do 14.30 ure, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več informacij najdete tukaj.

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv