Napovedi razpisov v Sloveniji

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratnih spodbud v skupni vrednosti več kot 50 mio eur. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma.

V kratkem pričakujemo objavo naslednjih razpisov:

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV V PODJETJIH 2019 – 2020

Namen razpisa bo izboljšanje konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (npr: prenova poslovnih procesov, uvedba vitkega poslovanja in vitkih poslovnih procesov, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management, itd.).

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 50% oz. max 20.000,00 eur – po “de minimis-u”.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJI

Namen razpisa bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov, storitev. Eden izmed ciljev razpisa bo tudi uvedba funkcije informacijskega menedžerja v podjetjih.

Upravičeni stroški: zunanji stroški za izboljšanje tehnične opremljenosti podjetji (hardwear ter softwear), ki bo omogočila boljše digitalno poslovanje in proizvodnjo.  Področje digitalne transformacije zajema izboljšave z vidika: izkušnje kupcev; učinkovito zbiranje, obdelavo ter vizualizacijo podatkov; razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje; vpeljava digitalnih poslovnih modelov; razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: do 100.000,00 eur na podjetje.

USPOSABLJANJE PODJETIJ V TUJINI

Namen razpisa bo spodbujanje udeležbe v trimesečnem programu usposabljanja v tujini v obliki mentorstev, mreženja, priprava na naložbe tveganega kapitala.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

MLADA PODJETJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 2020 – 2021

Namen razpisa je sofinanciranje zagona novo ustanovljenih podjetij na problemskih območjih Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejna problemska območja.

Upravičenci: MSP podjetja mlajša od 18 -ih mesecev.

Višina subvencije: med 20.000,00 do 40.000,00 eur

Kar nekaj nepovratnih sredstev bo tudi letos namenjenih za turizem:

ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU

Namen razpisa bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma ter s sedežem oz. PE celotnega območja vzhodne kohezijske regije ter obmejna problemska območja zahodne kohezijske regije, kamor spadajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70% oz. max 200.000,00 eur – po “de minimis-u”.

INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI 2019

Namen razpisa z nepovratnimi sredstvi spodbuditi marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov.

Upravičeni stroški: vsi stroški zunanjih storitev, ki so vezani na razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter oglaševanje.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70% oz. max 200.000,00 eur – po “de minimis-u”.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv