Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Javni razpis je bil objavljen 30.06.2017, vendar se z dnem 2.8.2019 objavlja spremenjena razpisna dokumentacija in rok za prijavo.

Okvirna vrednost

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.
2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR.
3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.

Drugi podatki

Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.

Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.

Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/

Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP)  NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa.
 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, ter določili javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo prioritet S4(http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP (povzetki akcijskih načrtov), ki so objavljeni na spletni strani SVRK, v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev(http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).

V tem smislu  so do  sofinanciranja v  okviru  Javnega razpisa za »Spodbude  za  raziskovalno  razvojne projekte 2« upravičeni  le  tisti  inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, opredeljena v:
1. Tabeli prioritet S4 in
2. Ključnih  usmeritvah  SRIP.
 

DSDS S4 se je pri obravnavi in potrjevanju akcijskih načrtov (tudi zaradi že objavljenega Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«) osredotočila predvsem na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen tudi sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). S tem je potrdila akcijske načrte SRIP, razen v delih oz. upoštevajoč posameznemu področju specifične komentarje.

Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4, so objavljeni na spletnih straneh posameznih SRIP, in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

Povezave do spletnih strani SRIP so podane v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev(http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).


Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni  in torej veljavni vsaj en mesec pred dnevom vsakega odpiranja.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv