Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za energetske sanacije v turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je najavilo razpis za nepovratna sredstva za energetske sanacije v turizmu. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov.

Namen in cilji razpisa

Namen javnega razpisa je obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.

Cilj

  • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
  • zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma in gostinstva,
  • povečanje dodane vrednosti MSP,
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma in gostinstva.

Rezultati, ki jih želimo doseči: nižji stroški poslovanja zaradi ukrepov snovne in energetske učinkovitosti, zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP, povečanje dodane vrednosti MSP, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Upravičenci

MSP (skupaj do 250 zaposlenih) s področja turizma in gostinjstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Obmejna problemska območja so:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Problemska območja z visoko stopnjo brezposlenosti so:

Pokolpje (Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel), problemsko območje Hratsnik, Radeče in Trbovlje ter Maribor s širšo okolico (Podvelka, Maribor, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Hoče - Slivnica). 

Upravičeni stroški

Iz področja snovne in energetske upravičenosti. 

Višina nepovratnih sredstev

Višina razpisanih sredstev: 21.555.330,41 EUR

Višina nepovratnih sredstev za projekt: do 200.000,00 eur (de minimis), 70% subvencije.

Predvidena objava: julij 2019

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv