Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za promocijo v turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je najavilo razpis za nepovratna sredstva za promocijo v turizmu. Višina sofinanciranja je do 70% upravičenih stroškov.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen

podjetja se želi spodbuditi k bolj inovativnem pristopu pri oblikovanju svojih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Cilj

dvig konkurenčnosti MSP-jev; dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj; razvoj konkurenčnih turističnih produktov.

Rezultati, ki jih želimo doseči: povečani prilivi in prihodi tujih turistov.

UPRAVIČENCI

MSP podjetja (do 250 zaposlenih), ki delujejo na področju turizma. 

Kaj je integralni turistični produkt?

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

UPRAVIČENI STROŠKI

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  1. razvoj integralnih turističnih produktov,
  2. oblikovanje (podoba vsebin),
  3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  4. oglaševanje

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000,00 eur

Višina subvencije: do 200.000,00 eur (de minimis), 70% sofinanciranje

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv