Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo razpis za Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, katerega roki za oddajo so 24.04.2019, 26.07.2019, 28.02.2020 in 25.09.2020. Višina sofinanciranja je do 20% upravičenih stroškov.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. 

Namen sofinanciranja je:

a) nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,

b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti. 

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Prijavitelji so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

Upravičeni stroški:

a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

f) stroški informiranja in komuniciranja,

g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

26.4.2019, 26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinancira se 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči. 

Višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, znaša 10.000.000 €. 

Celoten razpis je objavljen TUKAJ

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.

Nazaj | Arhiv