Ukrep 4.2. nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov, katerega rok za oddajo je do vključno 29.5.2019, do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 45% upravičenih stroškov.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Upravičenci

 1. Samostojni podjetnik posameznik,
 2. zadruga
 3. zavod ali
 4. gospodarska družba.

Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko: 

 • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
 • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

Upravičeni stroški

Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

Višina nepovratnih sredstev

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

 • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
 • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

Največja možna stopnja sofinanciranja je:

 • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
 • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
 • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj. 

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.  

Nazaj | Arhiv