Novice in dogodki

08.04.2020
Prispevki s.p. – kdo je upravičen do oprostitve plačila in kakšen je postopek?
Prispevki s.p. so skladno z novim Megazakonom predmet oproščeni plačila. Poleg pravice do temeljnega dohodka oprostitev plačila prispevkov trenutno drugi interventni ukrep, ki ga samozaposlenim osebam prinaša novi interventni zakon.

03.04.2020
Megazakon je potrjen – kako je torej določeno čakanje na delo od doma?
Megazakon določa ukrep “začasno čakanje na delo“, ki naj za čas trajanja ukrepov preprečuje oziroma blaži negativne posledice virusa COVID-19. Delodajalec, ki se bo oziroma se že je poslužil tega ukrepa bo imel možnost uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plač in prispevkov. V članku predstavljamo izračune za ta ukrep, kot jih določa Megazakon.

02.04.2020
Krizni dodatek: Kakšen bo strošek delodajalca in kaj to pomeni za prihodek delavca?
Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska. Predvideva ga novi Megazakon. Kdo bo torej upravičen do kriznega dodatka, pod katerimi pogoji in koliko naj bi ta znašal?

01.04.2020
Odpoved delovnega razmerja – kako postopati, ko je odpuščanje nuja?
Odpoved delovnega razmerja je tudi v trenutnih izrednih razmerah zadnji in skrajni ukrep, ki je na voljo delodajalcem, ki zaposlenim niso več zmožni zagotavljati dela pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

31.03.2020
Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb
Nadomestilo za brezposelnost samozaposlenih oseb je tematika, ki je v času koronavirusa izjemno aktualna. Kakšni so pogoji, da je samozaposlena oseba upravičena do nadomestila ter kako uveljavljati to pravico predstavljamo v nadaljevanju.

29.03.2020
S.p.-ji, podjetja in tudi zaposleni vključeni v interventni zakon!
S.p. -ji, podjetja, zaposleni v zasebnem sektorji, študentje, upokojenci – to so tiste skupine, katerim novi interventni zakon prinaša dodatke. Vlada je namreč sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 in ga poslala v parlamentarno proceduro.

24.03.2020
Kreditojemalci, boste zahtevali odlog plačila obveznosti?
Kreditojemalci, vlada je pripravila Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), kar pomeni, da boste lahko zaprosili za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi. Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Kreditojemalci – v kolikor vam bo banka neutemeljeno zavrnila zahtevo za odlog plačila, je prav da veste, da bo lahko banka kaznovana za prekršek z globo od 80.000 EUR do 500.000 EUR.

24.03.2020
Odrejena karantena – ste upravičeni do nadomestila?
Odrejena karantena pomeni, da delavci ne morejo opravljati dela zaradi virusa (trenutnega korona virusa COVID -19) v skladu z Zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in na podlagi odločbe ministra za zdravje. Slednje pa še ob predpostavki, da jim delodajalec iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

23.03.2020
Aktualno na področju celovite ureditve rokodelstva
Razvojni center Srca Slovenije je tudi v letu 2019, ki je za nami, zastopal interese članov Mreže rokodelcev Srca Slovenije. Še nikoli se nismo toliko približali celoviti ureditvi področja rokodelstva na nacionalni ravni. Kot člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije smo v letu 2019 aktivno sodelovali s konstruktivnimi predlogi v novo ustanovljeni Medresorski delovni skupini za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva.

23.03.2020
Bilance za leto 2019 boste letos lahko oddali z zamikom!
Bilance in davčne obračune za leto 2019 se bo lahko oddalo AJPES-u z zamikom. Tako skrajni rok 31. marec letos ne velja! Skrajni rok je zamaknjen kot interventni ukrep zaradi epidemije koronavirusa. Poleg tega se zamika tudi rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 in posledično rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance- rezidente.

22.03.2020
Na bolniško v času koronavirusa? Kot s.p. ali zaposleni?
Na bolniško iti v času koronavirusa lahko marsikomu poraja vprašanja o tem kako se ta postopek sploh izpelje! Malo več kot pred mesecem dni ste lahko brali, kako se je spremenil postopek nastopa bolniškega staleža z uvedbo elektronskega bolniškega lista (e-Bol). Postopek odhoda na bolniško je olajšan za pacienta in tudi zdravnikom lahko omogoči oddajo bolniškega lista na daljavo, kar je posebej koristno v primeru kužne bolezni. Kaj vedeti o bolniškem listu v času koronavirusa?

22.03.2020
Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih
Odlog prispevkov za socialno varnost (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki) je eden izmed ukrepov v petek sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon bo 28. marca 2020 objavljen v Uradnem listu RS in bo stopil v veljavo 29. marca 2020.

13.03.2020
Odpoved vseh osebnih svetovanj in registracijskih postopkov SPOT točke Razvojnega centra Srca Slovenije
Obveščamo vse uporabnike storitev SPOT točke Razvojnega centra Srca Slovenije, da do nadaljnega odpovedujemo vsa osebna svetovanja in registracijske postopke. Vse uporabnike pozivamo k uporabi elektronskih storitev portala SPOT. Za vse nujne primere in za vsa vaša vprašanja, smo vam še vedno na voljo na elektronskem naslovu suzana.medved@razvoj.si.

24.01.2020
Novosti za brezposelne v letu 2020
Novosti za brezposelne so nastopile z novelo zakona o urejanju trga dela, in sicer 27. decembra 2019. Nekatera določila novele – katere cilj je omejiti prekarnost na trgu dela in podaljšati delovno aktivnost prebivalstva, pa bodo uveljavljene naknadno. Vse predvidene novosti za brezposelne bodo tako pričele veljati s pričetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa. A vendar najpozneje s 1. januarjem 2021.

21.01.2020
Očetovski in starševski dopust – novosti v letu 2020
Očetovski in starševski dopust je od 1. januarja 2020 daljši za očete dvojčkov oziroma več istočasno živo rojenih otrok. Tako imajo očetje deset dni več dopusta za vsakega nadaljnjega otroka.

19.01.2020
Bolniška odsotnost – Kako si jo uredi zaposlena oseba?
Bolniška odsotnost in urejanje le-te je s 1.1.2020 spremenjena. Še do konca leta 2019 je bila bolniška odsotnost urejena s prenašanjem »papirnatega« bolniškega lista od osebnega zdravnika do delodajalca. Letošnja novost, eBOL, je celoten postopek za urejeno bolniško odsotnost olajšala. Bolniška odsotnost – Kako si jo torej zaposlena oseba uredi po novem?

17.01.2020
Neplačan dopust – Kaj določa zakonodaja?
Neplačan dopust, za razliko od plačanega, ni zagotovljen z zakonom. Ena izmed pravic delavca iz delovnega razmerja je pravica do plačanega dopusta. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Pri tem letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. Gre torej za pravico delavca do plačanega dopusta, ki pripada vsem delavcem in jo pridobijo s sklenitvijo delovnega razmerja. Kako pa je s pravico delavcev do neplačanega dopusta?

15.01.2020
Dohodninska lestvica 2020
Dohodninska lestvica 2020 se je 1. januarjem 2020 spremenila. Poglavitne spremembe se nanašajo na razbremenitev dohodkov zavezancev znotraj tako imenovanih srednjih dohodninskih razredov.

14.01.2020
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos omogočeno preko eDavkov. Skrajni rok je 5. februarja 2020.

11.01.2020
Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor
Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor so določene z novo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino za javni sektor! 1.1.2020 se je začela uporabljati nova Uredba. Uredba določa višje dnevnice za posamezne države in mesta.

10.01.2020
Odmera letnega dopusta za leto 2020
Odmera letnega dopusta je obveznost delodajalca. Delodajalčeva dolžnost torej je, da vsako koledarsko leto najkasneje do 31. marca za tekoče leto delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta.

08.01.2020
Kalkulatorji za informativne izračune plač, dohodnine …
Kalkulatorji za informativne izračune so posodobljeni in prilagojeni zakonodajnim spremembam, ki so stopile v veljavo s 1.1.2020. Najdete jih TUKAJ! Ste v dilemi ali se Vam izplača delati preko avtorske ali podjemne pogodbe? Niste prepričani kakšen je strošek minimalne plače? Morebiti želite preveriti, kakšna bo Vaša dohodnina za leto 2019? To lahko preverite z Datinimi kalkulatorji.

06.01.2020
Minimalna plača je v letu 2020 višja, delodajalci pa pod drobnogledom inšpekcije!
Minimalna plača je s 1.1.2020 višja. Hkrati z zvišanjem minimalne plače pa se je začel izvajati poostren nadzor nad delodajalci. Na prvi dan tekočega leta je namreč stopila v veljavo novela zakona o minimalni plači, s katero se ta zvišuje z 886,63 na 940,58 evra bruto. Ob tem znesku pa začela veljati tudi definicija minimalne plače, po kateri morajo biti iz nje izvzeti vsi dodatki.

04.01.2020
Dela prosti dnevi v letu 2020 – Koliko jih bo?
Dela prosti dnevi v letu 2020 – Koliko jih bo in kdaj? Ob koncu posameznega koledarskega leta mnogi izmed nas opravimo našo osebno »inventuro« iztekajočega se leta, hkrati pa se že oziramo naprej, v prihajajoče leto. Med drugim nas zanima tudi, koliko dni bomo v novem koledarskem letu prosti.

03.01.2020
Programi javnih del – v letu 2020 22 milijonov EUR
Programi javnih del se bodo kontinuirano nadaljevali tudi v letu 2020, kar je razvidno iz povabila Zavoda za zaposlovanje RS, iz dne 24. decembra 2019. Državni proračun tokrat namenja 22 mio EUR za zaposlitev in višjo socialno varnost, pridobitev delovnih izkušenj in novih znanj ter vključenost in širjenje socialnih mrež tistim, ki so dolgotrajno brezposelni.

02.01.2020
Subvencije za zaposlovanje tudi v letu 2020
Subvencije za zaposlovanje bodo na voljo tudi v letu 2020, je nedavno sporočil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Osrednji namen programov – Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice – je spodbujati zaposlovanje brezposelnih. Programi aktivne politike zaposlovanja se izkazujejo kot uspešni, saj je bilo vanje vključenih (v letu 2019) preko 25.000 brezposelnih. Zato bodo subvencijski programi kontinuirano potekali tudi v prihodnjem letu.

01.01.2020
Dopust za spremstvo prvošolcev – v letu 2020 za vse zaposlene!
Dopust za spremstvo prvošolcev je pravica, ki v letu 2020 razveljavlja neenak položaj staršev v javnem in zasebnem sektorju. Za javne uslužbence je Vrhovno sodišče že oktobra 2018 odločilo, da so na prvi šolski dan upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela.