Litijsko gospodarstvo - priložnost za investicije - RRA Zasavje in SPIRIT

03.08.2021

Litijske podjetnike, gospodarstvenike in razvojnike obveščamo o projektu RRA Zasavje in Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT.

RRA Zasavje  zbira podatke o priložnostih gospodarstva v regiji, ki bodo podlaga za pripravo bolj usmerjenih javnih razpisov za spodbujanje gospodarskih dejavnosti.

V Sloveniji, še posebej pa v zasavski regiji obstaja pomanjkanje kakovostnih in ažurnih informacij o investicijskih priložnostih, ki jih lahko ponudijo posamezni gospodarski subjekti oziroma jih predstavlja gospodarska dejavnost na območju. Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje za naslavljanje te problematike izvajajo projekt Regionalno skrbništvo na področju internacionalizacije ter tujih neposrednih investicij. Projekt izvajajo skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).

Cilj projekta je predvsem reševanje trenutno nepovezanega INVEST okolja v Sloveniji, ki ne ponuja dovolj kvalitetnih in ažuriranih podatkov stanja po posameznih regijah, s čimer je otežena priprava ciljno usmerjenih razpisov za posamezne gospodarske subjekte. V sklopu projekta namreč želimo zagotoviti ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah, sami strukturi poslovnega okolja in poskrbeti za večjo pretočnost informacij iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni/transnacionalni nivo.

V ta namen izpolnite vprašalnik in soglasje za obdelavo podatkov, ki je priloga vprašalnika, preko katerega se bo izvedel vpis podatkov v nacionalno bazo podatkov gospodarskih subjektov. Na podlagi teh podatkov se skupaj s SPIRIT-om pripravlja javne razpise tako za povratna kot tudi za nepovratna sredstva, na katere se bodo lahko podjetja iz Litije prijavila, saj bodo le-ti ciljno usmerjeni glede na podatke, ki jih bodo podjetja podala.  

Izpolnjen vprašalnik prosim posredujte do 31.8.2021. Za več informacij o vprašalniku oz. projektu pokličite na 041 241 588 ali pišite na andraz.malovrh@rra-zasavje.si.

SOGLASJE

VPRAŠALNIK SPIRIT

Nazaj | Arhiv