Prihodki s.p. – kakšni morajo biti za pridobitev pomoči?

26.04.2020

Prihodki samozaposlenih, ki vam še omogočajo pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov.Sedaj veljavni Mega zakon, ki je začel veljati dne 11.4.2020, določa pogoje, ki jih morajo samozaposleni izpolnjevati. Mega zakon predvideva popravke zakona, ki so že dostopni na spletni strani. Popravki naj bi bili sprejeti do konca meseca aprila. Pogoji za samozaposlene se bodo spremenili in bodo tako še ugodnejši!

Prihodki po sedaj veljavnem Mega zakonu!

Samozaposleni lahko zaprosi za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov, če izpolnjuje spodaj navedene pogoje. Vlogo je potrebno vložiti preko portala eDavki. V vlogi je potrebno predložiti izjavo, s katero samozaposleni izjavlja, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Prihodki po predlogu zakona, ki bo sprejet do konca meseca!

Samozaposleni lahko zaprosi za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov, če izpolnjuje spodaj navedene pogoje. Vlogo je potrebno vložiti preko portala eDavki.

Predlog zakona na novo definira pogoje. Do pomoči so po predlogu zakona upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca. 2020.

Če zgoraj navedeni pogoji niso doseženi, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Kaj se šteje za prihodek?

Zakon določa, da se za prihodek po Megazakonu štejejo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Dodatno FURS tudi pojasnjuje, da se v skladu z računovodskimi standardi  poslovni dogodki pripoznajo, ko nastanejo in ne šele ob plačilu. Prihodki se pripoznajo ko je storitev ali dobava blaga opravljena, ne glede na to, ali je račun izdan ali plačan kasneje.

Če torej v mesecu februarju 2020 niste izdali nobenega računa, izdali pa ste ga npr. v marcu 2020, gre pa za storitev, ki ste jo opravili v februarju 2020, se v skladu z računovodskimi standardi šteje, da ste imeli prihodek v mesecu februarju 2020.

Praktični primer

Za primer smo vzeli samozaposlenega, kjer je 6 delavcev v delovnem razmerju. Njihovi prihodki v prvi polovici leta 2019 so navedeni v tabeli spodaj. Skupni prihodki v prvi polovi leta 2019 so znašali 88.000,00 eurov.

Prav tako so v tabeli navedeni prihodki samozaposlenega od prodaje do sedaj v letu 2020. Skupni prihodki od prodaje do sedaj v letu 2020 so 64.000,00 eur.

Prihodki v letu 2019: Prihodki v letu 2020:
Januar:                    15.000,00 eur Januar:                      14.000,00 eur
Februar:                  7.000,00 eur Februar:                    28.000,00 eur
Marec:                    14.000,00 eur Marec:                       22.000,00 eur
April:                      16.000,00 eur April:                                ?
Maj:                        19.000,00 eur Maj:                                  ?
Junij:                       17.000,00 eur Junij:                                 ?
Skupaj:                    88.000,00 Skupaj:                      64.000,00 eur + ?

Po sedaj veljavnem Mega zakonu samozaposleni ni upravičen do uveljavitve pomoči po Mega zakonu, saj ne izpolnjuje pogoja upada prihodkov v višini 25% v mescu marcu 2020 v primerjavi z mesecem februarjem 2020. Po predlogu zakona je samozaposleni upravičen do uveljavitve pomoči, če bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv