Delo v tujini – tudi za napotene delavce oprostitev plačila prispevkov

22.04.2020

Delo v tujini številni delodajalci z napotenimi delavci izvajajo tudi v času epidemije koronavirusa. Ali tudi za napotene delavce velja oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah »mega zakona«?

Delo v tujini in oprostitev plačila prispevkov po določbah »mega zakona«

Kaj pa delavci, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci? Zakon ne določa izjem za delavce, zaposlene pri slovenskem delodajalcu, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci. Delavci, ki opravljajo delo v tujini kot napoteni delavci so torej obravnavani enako kot delavci, ki opravljajo delo na teritoriju Republike Slovenije.

Delodajalci so tako tudi za napotene delavce, ki v času epidemije opravljajo delo v tujini, oproščeni plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako pa tem delavcem tudi izplačajo krizni dodatek.

Tudi za delavce, ki opravljajo delo v tujini pa velja, da se krizni dodatek ne izplača tistim delavcem, katerih zadnja izplačana mesečna plača je presegla trikratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Oprostitev plačila prispevkov in krizni dodatek po določbah »mega zakona«

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) določa oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) ter izplačilo kriznega dodatka delavcem, ki v času epidemije delajo.

Veljavni zakon tako določa, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za  pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, pa izplačajo mesečni krizni dodatek. Ta znaša 200 eurov in je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov ter se ne všteva v letno odmero dohodnine.

Ne glede na navedene določbe zakona, se po mnenju Finančne uprave (FURS) omenjeni ukrep nanaša tudi na mesec marec 2020.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv