Likvidnost podjetij – banke kmalu v sproščanje sredstev!

21.04.2020

Likvidnost podjetij je glavna skrb novih in prihodnjih interventnih ukrepov. Tako se poleg obstoječih finančnih produktov, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, podjetja poslužujejo tudi dodatnih finančnih instrumentov, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Sredstva, ki bodo zagotavljala podjetjem likvidnost bodo na voljo še v tem tednu!

Likvidnost podjetij – izboljšate si pozicijo z državnimi sredstvi !

SID banka ponuja več programov financiranja v času krize zaradi epidemije koronavirusa (COVID-19). Med drugim neposredno-likvidnostno financiranje, financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (in gostinstva). Na razpolago so tudi posebni finančni produkti kot npr. zavarovanje plačilnih garancij ali zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz z daljšo ročnostjo instrumenta.

Slovenski podjetniški sklad med ostalimi razpisi in vavčerji nudi tudi posebej prilagojen razpis garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa. Osrednji namen slednjega je zagotavljati likvidnost podjetjem.

Likvidnost podjetij in državna garancijska shema – v naslednjih dnevih s sredstvi!

Podjetju lahko zagotovite likvidnost tudi s koriščenjem finančnih instrumentov v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Poroštvo s strani države je na voljo za kredite odobrene med 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020.

Zadnji predlog, ki smo ga zasledili za delež poroštev, naj bi znašal 50 odstotkov, za mala in srednja podjetja pa 75 odstotkov. Neuradni podatki pa se nagibajo k 70 odstotkov poroštev za velika podjetja, za mala in srednja podjetja pa celo 80 odstotkov deleža.

Ministrstvo za finance zagotavlja, da bodo lahko banke že te dni pričele sproščati sredstva in zagotavljati likvidnost podjetjem.

Slabo pripravljene vloge imajo lahko dolgoročne posledice na likvidnost podjetja, kot tudi na dolgoročno strategijo preživetja!

Intervencijski ukrepi s strani države so docela spremenili sliko za vse, ki se ukvarjajo z upravljanjem tveganj in likvidnostjo podjetij. Podjetje mora v svoje ogrodje inovativno vključiti tako strategije zadrževanja pozicije likvidnosti, kot tudi poznavanje državne intervencijske politike. Tako je za novodobno podjetje ključno, da se primerno informirajo o vseh alternativah in državnih intervencijskih paketih.

Ključno je povprašati strokovnjake o časovnem obdobju pridobivanja bančnih in ne-bančnih sredstev in podrobnih omejitev pri pridobivanju sredstev s strani teh institucij financiranja. Pomembno je premišljeno in strateško pristopiti k pridobivanju teh sredstev, tudi iz vsakega posamičnega vira, saj imajo slabo pripravljene vloge lahko dolgoročne posledice za kreditiranje podjetja!

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv