Rok za uveljavitev pravic iz Megazakona: 19.4.2020

12.04.2020

Rok, ki ga določa Zakon o ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je 8 dni. To je rok, v katerem morajo delodajalci vložiti vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače za delavce za mesec marec 2020. Povračilo plače bodo delodajalci lahko uveljavljali za delavce, ki so zaradi epidemije na čakanju na delo oz. zaradi razlogov višje sile dela ne morejo opravljati.

Ali želite, da pravni ali davčni svetovalec preverita ali izpolnjujete pogoje po Megazakonu? Potrebujete pomoč pri vložitvi vloge za uveljavitev povračila nadomestila plače za delavce za delo v marcu 2020? Ne odlašajte, rok se namreč izteče 19.4.2020!

Zakon o ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa kratek rok!

Zakon o ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, določa kratek rok za uveljavitev povračila nadomestila plače za mesec marec 2020.

Zakon določa, da lahko delodajalci za delavce, ki so jih napotili na čakanje na delo doma oz. za delavce, ki so bili odsotni z dela zaradi razloga višje sile, uveljavljajo povračilo nadomestila plače in oprostitev prispevkov za nazaj. To pomeni, da lahko delodajalci od razglasitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji, to je od vključno 13.3. 2020 do 31.3. 2020 uveljavljajo, povračilo nadomestila plače.

Vloga za uveljavitev povračila nadomestila plače se vloži na Portalu za delodajalce, na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Rok za vložitev povračila nadomestila plače za delavce, ki so bili na čakanju na delo oz. ki zaradi razloga višje sile dela niso opravljali, je 8 dni od uveljavitve zakona. Rok se izteče 19.4. 2020.

Za koga velja rok, 8 dni?

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je prepovedal ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Začasno so prepovedane dejavnosti kot so npr. nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitvekozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Mnogi delodajalci so zaradi odloka oz. pomankanje naročil in povpraševanj delavce napotili na začasno čakanje na delo doma. Nekateri pa zaradi zaprtja vrtcev in šol dela niso mogli opravljati.

V času čakanja na delo doma delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove. Osnova je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih. Enak odstotek plače v skladu z novim Megazakonom pripada tudi delavcem, ki zaradi razloga višje sile, dela niso opravljali.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv